หนังสือเชิญเลี้ยงรุ่นฯ

ถาม-ตอบ,พูดคุย,แลกเลี่ยนข้อมูลข่าวสารของเพื่อนสมาชิกชาว NCO 3/23

Re: หนังสือเชิญเลี้ยงรุ่นฯ

โพสต์โดย ชัชวาล ชินวุฒิ » พฤหัสฯ. 18 ก.ค. 2013 7:23 pm

คงต้องจอง วันที่ 19 และ 21 ต.ค.56 จำนวน 2 คืน ผู้ร่วมงาน 3 คน ขอทราบราคาห้องพักที่จะต้องจ่ายเพิ่ม ราคาประหยัด ๆ หน่อยนะหรือว่า วันที 20 พักตามที่เพื่อนจัดให้ ส่วนวันที่ 19 และ 21 นอนบ้านพักรับรองอุทยาน ( ทุ่นรายจ่ายนิดนึง) อีกอย่างหนึ่ง คือตอนเย็น ๆ อยากตั้งวงแบบธรรมชาติกับเพื่อน ๆ ที่ยังไม่กลับ เวลายังอีกนาน พูดคุย ปรึกษาหารือ กันไปเรื่อย ๆ
ชัชวาล ชินวุฒิ
 
โพสต์: 367
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 07 เม.ย. 2012 8:26 pm

Re: หนังสือเชิญเลี้ยงรุ่นฯ

โพสต์โดย สมคิด » เสาร์ 31 ส.ค. 2013 3:51 pm

ขอแผนที่เดินทางด้วยครับ :D
สมคิด
 
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 31 ส.ค. 2013 3:47 pm

ตอบรับเลี้ยงรุ่น

โพสต์โดย มงคล จุลมัย » ศุกร์ 20 ก.ย. 2013 3:28 pm

รายชื่อสมาชิก นนส.๓/๒๓ ใน ๒๐ ต.ค. ๕๖ ที่กระบี่ ณ วันนี้
ร้อย นนส.๑/๒ ส.อ.นิพนธ์ พิมพ์โมทย์ ร.ต.ศิรศิษฐ์ บำรุงสวัสดิ์ ร.ต.เฉลิม ขวัญแพ จ.ส.อ.สุรศักดิ์ เพิ่มทรัพย์
พ.ต.มณทล ไวสุณี ร.ต.แสกสรรค์ ธงอาษา
ร้อย นนส.๒/๒ ร.ต.กฤษฎาพงษ์ ไก่งาม ร.ต.ถาวร อัมพรอานันท์ ร.ต.จรินทร์ ศรแผลง ร.ต.จรัญ ทองประเสริฐ
ร้อย นนส.๓/๒ พ.ต.สำเริง เสนอใจ (ศร.๒๐ ครอบครัว) ร.ต.ธีระ จันทร์วง จ.ส.อ.สมนึก พานแก้ว ร.ต.ธงชัย ศรีเสนาะเมธีกุล ร.ต.สมยศ สุขวรรณ
ร้อย นนส.๔/๒ จ.ส.อ.เรืองยุธ ปุจฉาการณ์ ร.ต.พิน ทองนก จ.ส.อ.นิพัฒน์ บุญสาน จ.ส.อ.พันณรงค์ จันทร์มาก
ร้อย นนส.๑/๓ ร.ต.ชัชวาล ชินวุฒิ ร.ต.อำนวย ชุ่มชื่น จ.ส.อ.ณรงค์ เสงี่ยมจิตต์ ส.อ.อรัญ สุขธิติพัฒน์
ร.ต.สายยนต์ รักกิจ จ.ส.อ.พรสิทธิ์ พรหมเพชรนิล
ร้อย นนส.๒/๓ จ.ส.อ.บุญถึง เยี่ยงคนไทย(คนแรกที่ตอบรับ) จ.ส.อ.สังคม กันโต ร.ต.สุเทพ มิ่งขำ จ.ส.อ.สนั่น พรหมยา
ร้อย นนส.๓/๓ จ.ส.อ.สมควร เหรียญทอง จ.ส.อ.จรัญ พ่วงทอง ร.ต.คมขำ ฆารประเดิม ร.ต.สมชาย จำปาเงิน
จ.ส.อ.วิฑูรย์ ปิ่นเกษร จ.ส.อ.ประจวบ ภูกาธร
ร้อย นนส.๔/๓ ร.ต.ประเวช แสนณรงค์ จ.ส.อ.ชูสง่า ทรัพย์มูล
มงคล จุลมัย
 
โพสต์: 34
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 21 ธ.ค. 2012 10:16 pm

Re: หนังสือเชิญเลี้ยงรุ่นฯ

โพสต์โดย วิจารณ์ เกียรติพงษ์ » เสาร์ 21 ก.ย. 2013 9:52 am

รายชื่อเพิ่มเติม
ร้อย.นนส. 1/3 จ.ส.อ.วิโรจน์ ไชยภูมิ
ร้อย.นนส. 3/2 จ.ส.อ.สุเทพ แจ่มประเสริฐ
ร้อย.นนส. 4/2 จ.ส.อ.ธนภูมิ เสาร๋เพชร (แดง)
วิจารณ์ เกียรติพงษ์
 
โพสต์: 65
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 21 ก.ย. 2013 8:51 am

Re: หนังสือเชิญเลี้ยงรุ่นฯ

โพสต์โดย มงคล จุลมัย » พฤหัสฯ. 26 ก.ย. 2013 9:43 am

แจ้ง ร.ต.ประเทือง แพงแก้ว สำรองที่พักให้กับคณะท่านแล้ว ๑๘ ครอบครัว จำนวน ๒ คืน ๑๙,๒๐ ต.ค.๕๖
มงคล จุลมัย
 
โพสต์: 34
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 21 ธ.ค. 2012 10:16 pm

Re: หนังสือเชิญเลี้ยงรุ่นฯ

โพสต์โดย มงคล จุลมัย » พฤหัสฯ. 26 ก.ย. 2013 9:54 am

คณะกรรมการเลี้ยงรุ่นแจ้ง สำรองที่พักสำหรับ จ.ส.อ.วิโรจน์ ไชยภูมิ,จ.ส.อ.สุเทพ แจ่มประเสริฐ,จ.ส.อ.ธนภูมิ เสาร์เพชร เรียบร้อยแล้ว
มงคล จุลมัย
 
โพสต์: 34
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 21 ธ.ค. 2012 10:16 pm

Re: หนังสือเชิญเลี้ยงรุ่นฯ

โพสต์โดย มงคล จุลมัย » ศุกร์ 27 ก.ย. 2013 2:36 pm

ตอบรับการแจ้งลงทะเบียนร่วมงานเลี้ยงรุ่นของท่าน สนั่น ฯ และคณะจากลำปางไว้เรียบร้อยแล้ว ๔ ครอบครัว ที่พัก ๒ คืน(๑๙,๒๐ ต.ค.๕๖) ขอบคุณครับ
มงคล จุลมัย
 
โพสต์: 34
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 21 ธ.ค. 2012 10:16 pm

Re: หนังสือเชิญเลี้ยงรุ่นฯ

โพสต์โดย ร.ต.สะอาด วชิร » ศุกร์ 27 ก.ย. 2013 4:40 pm

เพิ่มคณะลำปางของท่านสนั่นที่จองไว้ 4 ครอบครัว บวกของท่านสนั่นอีกหนึ่งห้อง เป็น 5 ห้อง คืนวันที่ 19,20 (ไม่ต้องย้ายห้อง)
ร.ต.สะอาด วชิร
 
โพสต์: 54
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 18 มี.ค. 2013 3:31 pm

Re: หนังสือเชิญเลี้ยงรุ่นฯ

โพสต์โดย มงคล จุลมัย » อาทิตย์ 29 ก.ย. 2013 1:25 pm

ขออภัยด้วยครับ ท่านสนั่น,ท่านสะอาด ผมลงจำนวน ห้องพักคลาดเคลื่อน ขอแก้ไข จากเดิม ๔ ห้อง เป็น ๕ หัอง วันที่ 19,20 ต.ค.56 ขอบคุณครับ ถ้าเป็นไปได้ผมขอให้แจ้งรายชื่อเพื่อนพร้อม สังกัด ร้อย.นนส.มาด้วย กรรมการจะจัดทำบัตร(ป้ายชื่อ)ไว้ล่วงหน้าครับ
มงคล จุลมัย
 
โพสต์: 34
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 21 ธ.ค. 2012 10:16 pm

Re: หนังสือเชิญเลี้ยงรุ่นฯ

โพสต์โดย มงคล จุลมัย » จันทร์ 30 ก.ย. 2013 10:39 am

คณะกรรมฯ รับลงทะเบียนและสำรองที่พักคืน ๒๐ ต.ค.๕๖ ให้กับเพื่อน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
๑ จ.ส.อ.ณรงค์ เสงี่ยมจิต ร้อย.๑/๓
๒ พ.ต.สุวิทย์ กลั่นเจริญ ร้อย.๒/๒
๓ ร.ต.พรหมบูรณ์ ปานเพชร ร้อย.๓/๓
๔ ร.ต.พศิน แสนไม้ ร้อย.๔/๓
๕ จ.ส.อ.สมนึก พานแก้ว ร้อย.๓/๒
๖ จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ โกศลสมบูรณ์ ร้อย.๓/๓
๗ คุณประจวบ จีนนอก เพื่อนทหาร ๑/๒๒
๘ ร.ต.สมชาย สโรบล ร้อย.๓/๓
๙ จ.ส.อ.สมยศ สุขพินิจ ร้อย.๔/๓
๑๐ ร.ต.บุญเรือง ญานาทร ทหารม้า
๑๑ ร.ต.บุญธรรม บุญปั๋น ทหารม้า
แก้ไขล่าสุดโดย มงคล จุลมัย เมื่อ พุธ 16 ต.ค. 2013 1:22 pm, แก้ไขแล้ว 2 ครั้ง.
มงคล จุลมัย
 
โพสต์: 34
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 21 ธ.ค. 2012 10:16 pm

ต่อไป

ย้อนกลับไปยัง พบปะ พูดคุย

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 4 ท่าน

cron